Voorkomen is beter dan genezen.

Preventie betekent de negatieve gevolgen van werk voor de mens zo gering mogelijk houden en ervoor zorgen dat hij optimaal kan blijven presteren.
De definitie van gezondheid van de WHO: ‘Gezondheid van de mens is een toestand van volledig lichamelijk, geestelijk en maatschappelijk welzijn en niet slechts de afwezigheid van ziekte of gebreken’ en vormt de basis van ons denken en handelen.
Daarom heeft Dauphin doordachte technieken en uitgekristalliseerde producten ontwikkeld die spieren, pezen, botten en gewrichten beschermen tegen de belastende gevolgen van lange werkdagen en die het lichaam gericht ontlasten.

Beter en correct zitten.

Enkele cijfers: bij het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd hebben wij ca. 80.000 uur zittend op onze werkplek doorgebracht. Daar komen de uren van onze vrije tijd nog bij en zo brengen we 12 tot 14 uur per dag in een ‘zittende lichaamshouding’ door. Een andere factor hierbij is dat we meestal in een verkeerde houding zitten, wat niet bevorderlijk is voor onze gezondheid. Het gevolg: 80 procent van de Midden-Europeanen kampt met rugpijn, 30 procent van de 35- tot 50-jarigen lijdt zelfs aan chronische rugpijn.

Uw gezondheid gaat ons aan het hart.

Doelstelling nr. 2 op het gebied van arbeidsveiligheid: ‘de belasting van en aandoeningen aan spieren en skelet terugdringen’ is de basis van ons handelen.
Dit is vastgelegd in de Gemeinsame Deutsche Arbeitsschutzstrategie (GDA) (Gemeenschappelijke Duitse Arbeidsveiligheidsstrategie): bij de tweede doelstelling op het gebied van arbeidsveiligheid: ‘de belasting van en aandoeningen aan spieren en skelet terugdringen’ gaat het met name om de beide dimensies ‘geneeskundige dienst’ en ‘eenzijdig belastende of bewegingsarme bezigheden’. Hier moeten brancheorganisaties, ziektekostenverzekeraars en arbodiensten vooral hun knowhow bundelen en verspreiden om tot systematische preventie te komen. Kleine en middelgrote bedrijven zullen daarbij centraal staan. Bij het inrichten van de werkplek moet gelet worden op ergonomische aspecten en op de leeftijd van de desbetreffende gebruiker. Fysieke overbelasting moet worden vermeden en tevens moet erop worden gelet dat er binnen het bedrijf standaard aandacht wordt besteed aan arbeidsveiligheid.

Het is de hoogste tijd!

Schattingen van het Duitse Rijksinstituut voor Arbeidsveiligheid en Bedrijfsgeneeskunde even regelmatig een economisch preventiepotentieel en potentiële voordelen aan. Met een gemiddelde arbeidsongeschiktheid van 12,4 dagen per werknemer telde 2007 in totaal 437,7 miljoen dagen waarop niet gewerkt kon worden. Dat betekende een productie-uitval van in totaal 40 miljard euro. In 2007 was 23,7 procent! van alle absentiedagen door ziekte het gevolg van spier- en skeletaandoeningen.

Laten we daar iets tegen doen – preventief, met intelligente oplossingen voor mensen die veel zitten! Voor het inrichten van ergonomische werkplekken is Dauphin met zijn knowhow marktleider, vooral als het gaat om bureaustoelen.