DE | EN | FR | ES | IT | NL

Wij sparen het milieu – en onze partners doen mee!

De Dauphin HumanDesign® Group koppelt haar economisch succes aan een ondernemersfilosofie die zich bewust bezig houdt met duurzaamheid en milieubescherming. De actieve bescherming van het milieu en de geangageerde verantwoorde omgang met de natuur vindt plaats in overeenstemming met de hiervoor geldende normen en wetgeving. Wij stellen hoge eisen aan ons zelf en zorgen ervoor dat ontwikkelingen in het gewenste kader verlopen. Met betrekking tot de bescherming van het milieu zijn wij bereid en in staat op elk gewenst moment antwoorden te geven op vragen over de gevolgen van ons handelen.
Geprüftes Umweltmanagement
In 2010 ontving Dauphin het zogeheten EMAS-certificaat. EMAS staat voor Eco Management and Audit Scheme en is ook bekend als EU-eco-audit of eco-audit.

EMAS werd ontwikkeld door de Europese Unie en is een gemeenschappelijk systeem voor milieumanagement en milieucontroles voor organisaties die hun prestaties op milieugebied willen verbeteren.

Onder andere industriële bedrijven, dienstverleners, instanties, enz. kunnen worden gecertificeerd, maar ook andere soorten organisaties, zoals supranationale organisaties.

Umweltpakt Bayern

Door toe te treden tot het Umweltpakt Bayern wil Dauphin opnieuw een voorbeeld stellen door samen te werken met andere ondernemingen in Beieren en daarmee verder te gaan dan de bestaande wet- en regelgeving ter voorkoming van toekomstige milieuschade.In de hieronder opgenomen milieuverklaringen vindt u het bewijs van de waarde die Dauphin hecht aan de bescherming van ons milieu:

Euro-Bloem

Milieubescherming staat bij ons hoog in het vaandel. Daarom verplichten wij ons om meer te doen dan wettelijk wordt voorgeschreven en werken we er systematisch en continu aan dat ons bedrijf het milieu zo min mogelijk belast. Dit commitment verwachten wij ook van onze leveranciers. Daarom zijn veel van onze toeleveranciers uit de textielsector gecertificeerd met het Europese ecolabel, de Euro-Bloem. De Euro-Bloem wordt gegeven aan producten en diensten die het milieu minder belasten dan vergelijkbare producten en diensten. Wij zijn trots op onze zakelijke betrekkingen met ecologische modelbedrijven!