DE | EN | FR | ES | IT | NL

De principes van de Dauphin-groep.

De cultuur die in een bedrijf heerst, staat in direct verband met het succes van een bedrijf. Dauphin is een mondiaal actieve ondernemingsgroep. Voor de wereldmarkt produceren wij oplossingen die van New York tot Melbourne en van Kuala Lumpur tot Parijs inzetbaar, verklaarbaar en verkoopbaar zijn. In filialen, vertegenwoordigingen en productievestigingen over de hele wereld werken wij aan het succes van onze merken - over alle grenzen heen.

Wij verbeteren leef- en werkomgevingen.

Wij richten ons altijd op de mens en zijn behoeften. Daarvoor banen wij nieuwe wegen in interdisciplinair onderzoek.
Lees hierover meer onder Ergonomie.

Wij geloven in goed design.

Wij vinden dat design geen doel op zichzelf mag zijn. Wij zijn ervan overtuigd dat goed design ook altijd ergonomisch zinvol en functioneel uitgekristalliseerd moet zijn.
Lees hierover meer onder Awards.

Wij accepteren alleen kwalitatief hoogwaardige oplossingen.

Een product of dienst van ons bedrijf is altijd de oplossing van een probleem, een verbetering, een vergemakkelijking of een kwalitatieve sprong. Ieder product uit ons bedrijf moet voor 100 procent voldoen aan de allerhoogste kwaliteitseisen.
Lees hierover meer onder Kwaliteit.

Wij gedragen ons als partners.

Ons gedrag ten opzichte van onze handelspartners, klanten, leveranciers en andere partners wordt gekenmerkt door fatsoen, vertrouwen en hoge ethische normen.

Wij gaan respectvol om met onze medemensen.

Wederzijds respect is een voorwaarde voor ons ondernemingssucces en is binnen ons bedrijf een basisvoorwaarde voor menselijk samenleven en -werken waaraan niet te tornen valt. Op alle niveaus zijn onze omgangsvormen fatsoenlijk en fair. Wij keuren iedere vorm van intimidatie en discriminatie af.